Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
  5.  Levering vindt plaats zodra de bestelling verzonden is binnen 1 á 2 dagen met de bezorgdienst DHL

Artikel 11 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. Alle producten zijn inclusief btw

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. Binnen 14 dagen mag je gebruik maken van onze retour service door ze terug te brengen of te sturen

Meld je retour aan via onze 

Je kunt je retour terugsturen op eigen kosten tenzij anders is overeengekomen

via DHL of POSTNL naar 

iPhonekapot

Molenaar 9 

7141PA Groenlo

0657991766 

info@iphonekapot.nl

 

Bedrijfsgegevens 

Telefoon reparatie achterhoek

iPhonekapot.nl

KVK: 80960421

info@iphonekapot.nl